Wydawnictwa

Tylko w Przemyślu. Stanielewicz na bis

Autor
Olbromska Urszula,
Stanielewicz Marek,
Sarkady Antoni
Rok wydania
2016
Numer ISBN
978-83-944824-6-6
Liczba stron
97
Format
17 x 24 cm
Okładka
miękka

Publikacja pokazuje część bogatej kolekcji fajek  Marka Stanielewicza – grafika, kustosza Domku Miedziorytnika we Wrocławiu. Oprócz katalogu fajek i akcesoriów wraz z ilustracjami oraz ciekawej refleksji samego właściciela zbioru, książka zawiera również artykuł na temat historii powstania oraz działalności Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu. Całości dopełnia tekst poświęcony poematowi nieznanego autora na cześć lulki.

Książka została wydana z okazji rokrocznie obchodzonego w Przemyślu Dnia Fajki oraz towarzyszącej temu wydarzeniu wystawy.

Marian Stroński. Teka grafik Przemyśl – Krasiczyn

Komentarz:
Bielec Dariusz,
Winiarska Katarzyna
Rok wydania
2016
Numer ISBN
978-83-60986-90-5
Liczba stron
21
Format
47,5 x 34 cm
Okładka
miękka

Teka zawiera reprodukcje  20 grafik czarno – białych oraz kolorowanych z prywatnej kolekcji. Przedstawiają one zaułki Przemyśla oraz zamek w Krasiczynie. Historia powstania Teki wiąże się z przemyskim lekarzem Franciszkiem Turem, który otrzymał grafiki od samego Strońskiego w dowód wdzięczności za wyleczenie.

W skład Teki wchodzi również życiorys oraz charakterystyka twórczości Mariana Strońskiego, który  prowadził bogate życie artystyczne w kraju i za granicą a po wojnie osiadł w Przemyślu. Malował pejzaże, portrety, martwe natury i abstrakcje, uprawiał grafikę. Prowadził szkołę malarstwa i rysunku.

150 lat zawodowej Straży Pożarnej w Przemyślu 1865-2015

Autor
Figiela Bożena
Rok wydania
2015
Numer ISBN
978-83-60680-54-4
Liczba stron
28
Format
29,5 x 21 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo jest przedstawieniem historii przemyskiej straży pożarnej na tle dziejów pożarnictwa w ogólności oraz na terenie Galicji. W opracowaniu znajdujemy omówienie prawodawstwa dotyczącego funkcjonowania straży ogniowej oraz odwołania do kluczowych faktów,  dat oraz nazwisk związanych z działalnością tej instytucji w Przemyślu w poszczególnych okresach.  Książka jest bogato ilustrowana. Na jej kartach można odnaleźć rysunki oraz fotografie dawnych sprzętów, koszar,  jak również zdjęcia dokumentujące ważne wydarzenia,  takie jak Krajowy zjazd Straży Pożarnych w Przemyślu w 1891 r. czy też ćwiczenia i defilady strażaków.

Niemiecka i sowiecka okupacja Przemyśla w dokumentach archiwalnych

Autor
Chorążykiewicz Przemysław
Rok wydania
2015
Numer ISBN
83-921502-4-4
Liczba stron
130
Format
29, 5 x 21 cm
Okładka
miękka

W czasie drugiej wojny światowej Przemyśl doświadczył podwójnej okupacji. Do czerwca 1941 roku  miasto było podzielone pomiędzy dwóch agresorów: Rzeszę Niemiecką i Związek Sowiecki. Wydawnictwo prezentuje niepublikowane dotąd, pochodzące ze zbiorów prywatnych materiały związane z okupacją: fotografie mapy, ulotki, kartki pocztowe,  listy, dokumenty tożsamości i inne.

Stanisław Czajkowski 1878-1954. Malarstwo

Komentarz:
Mikrut Marek
Rok wydania
2015
Numer ISBN
978-83-60680-54-4
Liczba stron
42
Format
21 x 21 cm
Okładka
miękka

Katalog pokazuje kolekcję obrazów Stanisława Czajkowskiego – wybitnego przedstawiciela krakowskiej szkoły pejzażowej, który jako uczeń Jana Stanisławskiego, zgodnie z zaleceniem swojego mistrza, stał się pejzażystą polskiej wsi. Wydawnictwo jest o tyle cenne, że pokazuje obrazy Czajkowskiego, będące w posiadaniu prywatnego kolekcjonera. Katalog zawiera listę 115 prac prezentowanych na wystawie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz 42 fotografie stanowiące wybór.

Turcica Lehistanu. Sztuka turecka ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Autor
Sarkady Nalan
Rok wydania
2014
Numer ISBN
978-83-60680-50-6
Liczba stron
45
Format
16,5 x 23,5 cm
Okładka
miękka

Katalog wystawy zorganizowanej z okazji sześćsetlecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją, omawia pokrótce stosunki panujące na przestrzeni lat pomiędzy obydwoma krajami. W dalszej natomiast kolejności znajdujemy krótką charakterystykę sztuki tureckiej oraz orientaliów ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Całość dopełniają ilustracje zabytków oraz noty katalogowe.

Materiały i Studia Muzealne t. VIII

Redaktor
Kostek Józefa,
Sarkady Antoni
Rok wydania
2014
Numer ISSN:
0137-9631
Liczba stron
201
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Wznowiony po długiej przerwie periodyk naukowy zawiera dwa obszerne artykuły dotyczące jednego z najcenniejszych zabytków naszego Muzeum – średniowiecznej  gemmy bizantyńskiej. Kolejny tekst omawia  wydawaną w czasie I wojny światowej w Przemyślu gazetę „Tabori Ujsag”. W dalszej części zamieszczono ciekawą  rozprawę o  muzeach jako depozytariuszach pamięci zbiorowej oraz  notę biograficzną poświęconą przemyskiej malarce Stefanii Jacyszyn.   Na zakończenie VIII.  tomu, przedstawione zostało  kalendarium działalności kulturalnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w l. 1985-1994. 

Przemyśl i jego mieszkańcy w starej fotografii 1870-1970

Autor
Błoński Jacek
Redaktor
Sarkady Antoni
Komentarz:
Trojanowska Marta
Rok wydania
2010
Numer ISBN
978-83-60680-37-7
Liczba stron
122
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo prezentuje obszerny zbiór dawnych fotografii Przemyśla i jego mieszkańców. Zatrzymana w kadrach historia przybliża dzieje miasta oraz jego bogate tradycje kulturowe. Publikację uzupełnia obszerny artykuł o Przemyślu, od czasów średniowiecznych po lata 70. XX wieku; szczególną uwagę autor poświęcił sztuce fotograficznej oraz zasłużonym fotografom, działającym na terenie ziemi przemyskiej.

Pamięci kolekcjonerów Zenona Hęćki i Krzysztofa Solińskiego

Autor
Adamowicz Bogdan,
Bednarczyk Zbigniew,
Filipek Zbigniew,
Frala Grzegorz,
Hęćka Krystyna,
Jurgielewicz-Kalumet Mirosław,
Stanielewicz Marek,
Worobiec Henryk
Redaktor
Sarkady Antoni
Rok wydania
2010
Numer ISBN
978-83-60680-36-0
Liczba stron
34
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Publikacja upamiętniająca dwóch wielkich zbieraczy fajek, a zarazem znakomitych działaczy Klubów Fajek i animatorów „życia fajkarskiego”. Autorzy zaprezentowali pokaźne zbiory obu kolekcjonerów, opatrując je artykułami o fajkach z Afryki i fajkach myśliwskich (ze zbiorów Zenona Hęćki) oraz współczesnych fajkach niewrzoścowych (ze zbiorów Krzysztofa Solińskiego). Wydawnictwo uzupełniają wspomnienia przyjaciół i bliskich przedwcześnie zmarłych kolekcjonerów.

Saga Rodu Bystrzyckich

Autor
Sztaba Joanna,
Sarkady Antoni
Komentarz:
Olbromski Mariusz Jerzy
Rok wydania
2010
Numer ISBN
978-83-60680-34-6
Liczba stron
124
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

14 kwietnia 2010 roku, w Muzeum Historii Miasta Przemyśla (oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej) odsłonięta została tablica upamiętniająca przemyską rodzinę Bystrzyckich - przedwojennych właścicieli i mieszkańców kamienicy będącej aktualnie siedzibą wspomnianego oddziału muzealnego. Uroczystości odsłonięcia tablicy towarzyszyła wystawa honorująca familię Bystrzyckich, wywiezionych w 1940 r. do Kazachstanu i będących symbolem wielu innych rodzin, które stały się ofiarami masowych deportacji w tamtych czasach. Bystrzyccy na stałe wpisali się w historię jako zasłużeni urzędnicy, literaci, dziennikarze i naukowcy. Wydawnictwo w syntetyczny sposób ukazuje dzieje poszczególnych członków tego niezwykłego rodu, pokazując m.in. na reprodukcjach unikalne zdjęcia z rodzinnych albumów oraz dokumenty związane z zesłaniem.