Oferta edukacyjna dla gimnazjów i liceów

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i jego Oddziały, oprócz działalności wystawienniczej, prowadzi również szeroko zakrojoną działalność edukacyjno-oświatową. W ramach tej aktywności możemy zaproponować Państwu bogatą ofertę lekcji oraz warsztatów muzealnych.

Oferta edukacyjna Muzeum Narodowego Ziemi PrzemyskiejZajęcia prowadzone w oparciu o aktualne wystawy oraz wybrane eksponaty są przygotowane dla uczniów wszystkich grup wiekowych. Tematyka zajęć jest dostosowana do programów nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W zależności od tematu zajęcia prowadzone są na ekspozycji lub w sali audiowizualnej. Zajęcia są wzbogacane filmami wideo, eksponatami muzealnymi oraz prezentacjami multimedialnymi; dla ich uatrakcyjnienia często wykorzystujemy różne formy zajęć plastycznych.

Opłata za udział w warsztatach wynosi 5 zł/os. Dodatkowa opłata za prowadzącego/edukatora w wysokości 20 zł od grupy.

Grupy należy zgłaszać z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem osobiście w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej pl. B. Joselewicza 1 lub telefonicznie pod numerem: 16 679 30 45 lub 16 679 30 08. Zapisy na zajęcia prowadzone w Muzeum Historii Miasta Przemyśla prowadzone są bezpośrednio w Muzeum - kamienica Rynek 9 lub telefonicznie pod numerem telefonu 16 678 65 01.

Do Państwa dyspozycji proponujemy następujące tematy lekcji oraz warsztatów muzealnych:

 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Zajęcia i warsztaty prowadzone w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej

Dzieło na desce. Co to jest ikona?

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się czym jest ikona, jak się ją pisze. W oparciu o wystawę "Credo na dwa głosy" zapoznają się również z historią ikonopisarstwa. W części praktycznej spróbują wykonać swoją własną ikonę.

Walki o Twierdzę Przemyśl w latach 1914-1915.

W trakcie zajęć uczniowie poznają m.in. historię budowy przemyskich fortyfikacji oraz realia życia ówczesnego żołnierza i cywila, dowiedzą się także jaki przebieg miały walki na tutejszych ziemiach oraz jaki był ich wpływ na losy I wojny światowej.

Przemyśl w czasie II wojny światowej.

Przemyśl to jedno z najstarszych miast w Polsce. W swojej ponadtysiącletniej historii miasto było wielokrotnie atakowane ponosząc duże straty materialne i ludnościowe. Jednak dopiero w wyniku działań drugowojennych Przemyśl utracił ponad 40% zabudowy i 35 tyś. ludności. W czasie zajęć uczniowie poznają tragiczne losy niegdyś trzeciego co do wielkości miasta w Galicji.

Linia Mołotowa – Punkt Oporu Przemyśl.

Linia Mołotowa to pas radzieckich umocnień granicznych z III Rzeszą, w skład której wchodziło 13 Rejonów Umocnionych, które były podzielone na Punkty Oporu. W czasie lekcji uczniowie poznają historię budowy i walk o tą jakże ciekawą instalację obronną budowana w czasie II wojny światowej.

Życie w klejmach. Święci w ikonografii karpackiej.

Przyjście Syna Człowieczego, czyli symbolika ikony Sądu Ostatecznego.

Święta i obyczaje żydowskie.

W oparciu o ekspozycję "Świat przeszły, dokonany. Wystawa judaików ze zbiorów MNZP", uczniowie będą mieli okazję poznać kulturę społeczności żydowskiej zamieszkującej Przemyśl i okolice w okresie XIX i I połowy XX wieku.

Żydowskie miasto Przemyśl.

W oparciu o ekspozycję "Świat przeszły, dokonany. Wystawa judaików ze zbiorów MNZP", uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi dla zamieszkującej Przemyśl społeczności żydowskiej i w większości już nie istniejącymi miejscami oraz budynkami.

 

Muzeum Historii Miasta Przemyśla

Lekcje i warsztaty organizowane przez Muzeum Historii Miasta Przemyśla

Ochrą i węglem - paleolityczna sztuka jaskiniowa.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną zawierającą przykłady rysunków, rytów, malowideł oraz płaskorzeźb francuskich i hiszpańskich sztuki jaskiniowej. Warsztaty połączone są z zajęciami plastycznymi podczas których dzieci będą mogły wykonać swoje własne "malowidła jaskiniowe".

Techniki malarskie i graficzne.

Warsztaty połączone z oprowadzaniem po wystawie ”Marian Stroński (1892-1977). Życie i twórczość”. Cykl zajęć do wyboru: Grafika/Malarstwo olejne/Akwarela/Kolaż.

Poszukiwanie zaginionego skarbu.

W oparciu o otrzymane fotografie eksponatów dzieci poszukują „skarbu" znajdującego się na ekspozycjach muzealnych. Następnie malują wybrany eksponat oraz tworzą własną historię odnalezionego „skarbu" i znajdują dla niego nowe zastosowanie w czasach współczesnych. Grupa maksymalnie może liczyć 15 uczestników.

W mieszkaniu prababci.

W trakcie zajęć dzieci oprowadzone zostają przez przewodnika po wnętrzach mieszczańskich, a następnie na podstawie przekazanych opowieści biorą udział w quizie, który ma charakter zabawy utrwalającej zdobyte wiadomości.

Święty Andrzej wróży szczęście i ...

Tradycyjne wróżby andrzejkowe w niezwykłej scenerii podziemi Muzeum na pewno się spełniają. W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z tradycjami i obrzędami ludowymi związanymi z „andrzejkami". Nieodłącznym elementem warsztatów są wróżby dla każdego uczestnika. Na odwiedzających czekają również zabawy i niespodzianki.

Tradycje i zwyczaje wigilijne.

Wigilia to dzień szczególny, pełen radosnego oczekiwania. Wszystko co się w tym dniu wydarzy ma swoje znaczenie i specjalną symbolikę. Uczestnicy będą odkrywać znaczenie poszczególnych przedmiotów a także wykonywanych w tym dniu czynności.

Pisanki, kraszanki, jajka malowane...

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z historia zdobienia pisanek, poznają naturalne barwniki, których używano do kraszenia jaj, dowiedzą się o symbolice wzorów i barw używanych do zdobienia pisanek, ponieważ one miały istotne znaczenie. Każdy z uczestników ozdobi własną pisankę.

Palmy Wielkanocne.

„To nie ja biję, palma bije..." tak mówiono uderzając napotkaną osobę palmą, wierzbową witką lub ciernistą gałązką. Ale dlaczego to robiono? Jakie znaczenia ma palma oraz użyte do jej budowy elementy. Do czego jeszcze przez cały rok służy poświęcona palma? W trakcie zajęć dzieci dowiadują się o tradycjach i zwyczajach związanych ze święceniem palm. Następnie uczestnicy wykonują tradycyjne polskie palmy wielkanocne.

Wielka Noc – huku moc.

Baranki skaczące na wielkanocnej łące. Stół wielkanocny. Co ma wspólnego z Wielkanocą topienie Marzanny? Jak wyglądał pogrzeb żuru? Czy oblewanie wodą w Poniedziałek Wielkanocny to „chuligański wybryk"? Dlaczego dziewczęta martwiły się, jeżeli nie zostały oblane? Dlaczego strzelano z klucza? Uczestnicy zapoznają się ze zwyczajami wielkanocnymi a na zakończenie wykonają pracę plastyczną.