Sympozjum: Lato z historią w tle - I wojna światowa oczami Polaków i Słoweńców

Sympozjum - Lato z historią w tle

16 sierpnia 2018 roku w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się sympozjum naukowe pod tytułem Lato z historią w tle - I wojna światowa oczami Polaków i Słoweńców

W programie spotkania znalazły się:

  • „Śmierć następcy tronu i jej przyczyny” – film w reżyserii Valentina Pecenko – RTV Słowenia 32”
  • „Słoweńcy na froncie galicyjskim 1914-1915” – Marko Stepec – Muzeum Historii Współczesnej Słowenia – wykład 
  • „Pierwsza Kadrowa” – film w reżyserii Juliana Rachwała – TVP Kraków 30”
  • „Legiony Polskie” dr Piotr Galik – Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu – wykład
  • „Galicyjskie polany skapane we krwi” – film w reżyserii Valentina Pecenko – RTV Słowenia 44”
  • „Twierdza Przemyśl podczas I wojny światowej” – Tomasz Idzikowski – Przemyśl – wykład
  • „Gorlice 1915 – Wiek zabliźnił rany” – film w reżyserii Przemysława Bednarczyka 25”
  • „Polacy i polscy legioniści na froncie włoskim od Kobarydu do Piave” – Przemysław Jaskółowski – wykład 
  • „Cud pod Kobarydem” – film w reżyserii Valentina Pecenko – RTV Słowenia 55”
  • „Rola filmu dokumentalnego w popularyzowaniu historii” - dyskusja panelowa: Valentin Pecenko, Julian Rachwał, Przemysław Bednarczyk, prowadzący Przemysław Jaskółowski