Ważna informacja dotycząca zbiorów Muzeum

Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzeniem spisu z natury zbiorów Działu Archeologii, Historii oraz Sztuki, Rzemiosła i Etnografii Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, z dniem 1 marca 2017 roku, zawiesza do odwołania udostępnianie fotografii muzealiów, kwerendy, wypożyczenia oraz przyjmowanie nowych obiektów (darów, zakupów, przekazów i depozytów).

Powyższe środki podyktowane są koniecznością prowadzenia niezakłóconej pracy przy spisie i zakończeniem wyżej wymienionych inwentaryzacji w założonych terminach.

Pełna treść zarządzenia Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej dotycząca tej sprawy: mnzp_zarzadzenie_13_2017