Tym żył Przemyśl 100 lat temu

Obchodząc setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, pragniemy zaprosić Państwa do lektury przemyskich gazet Echo Przemyskie oraz Nowy Głos Przemyski wydawanych w 1918 roku.

W cieniu wielkich przemian zachodzących w Europie i na świecie wraz z końcem wielkiej wojny, w miastach i wsiach naszego kontynentu toczyło się normalne życie (choć mniej lub bardziej napiętnowane problemami powojennego odrodzenia). Nie inaczej było w Przemyślu - mieście nie tylko silnie zniszczonym podczas wojennej zawieruchy ale borykającym się również z brakami aprowizacyjnymi i tarciami narodowościowymi coraz silniej zaznaczającymi się wraz osłabianiem monarchii austro-węgierskiej. 

Mamy nadzieję, że zawarte w gazetach artykuły opisujące świat oczami przeciętnego obywatela Przemyśla sprzed stu lat pozwolą poszerzyć wiedzę o tych niewątpliwie bardzo ciekawych czasach.

Kolejne numery czasopism będziemy zamieszczać poniżej z tygodniową częstotliwością.


Echo Przemyskie

 

Nowy Głos Przemyski