Tajemnice placu Berka Joselewicza – badania archeologiczne „żydowskiego” miasta w Przemyślu

Muzeum Narodowe Ziemi PrzemyskiejMiejsce eksponowania: Gmach Główny, pl. Berka Joselewicza 1 - parter (foyer przy Sali audiowizualnej).

Ekspozycja prezentuje wyniki nadzorów oraz wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych w miejscu, w którym stoi obecnie budynek Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Na 10 planszach oraz w 3 gablotach przedstawiono wybór fotograficznych i rysunkowych materiałów archiwalnych z dokumentacji badawczej oraz niewielki wycinek (spośród ponad 20 000) artefaktów ruchomych obejmujących czasowo okres od okresu wczesnego średniowiecza po I połowę XX wieku.

Pośród zabytków warto zwrócić uwagę na bardzo liczny zbiór fragmentów bransolet szklanych, bogaty inwentarz kafli z motywami figuralnymi, monety polskie oraz zagraniczne a także plomby kupieckie świadczące i istnieniu dalekosiężnej wymiany handlowej naszego miasta, bogactwo mieszkańców potwierdzają też odkryte talerze cynowe odważnik do złotych dukatów typu węgierskiego oraz klucze do zamków. Tragedię ludzi okresu II wojny światowej prezentuje zbiór naczyń porcelanowych odkrytych w jednej z piwnic nie istniejącej obecnie kamienicy przy ulicy Ratuszowej a także fragmenty rozbitych płyt kamiennych z napisami w języku hebrajskim i fragment osady lampki chanukowej.

Prezentowana obecnie odsłona wystawy jest fragmentem większej zorganizowanej w 2006 roku ekspozycji czasowej pod tym samym tytułem, prezentowanej jeszcze w starej siedzibie Muzeum przy placu Czackiego 3. Komisarzem wystawy i autorem komentarza jest Andrzej Koperski.